Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stranica 29 - Kakvu odeću nosimo tokom molitve u kenasi

Pitanje:

Kakvu odeću nosimo tokom molitve u kenasi.

Odogovor: 

Pre nego što su Izarelci došli pred Bogom, poslušajmo kako je Bog govorio sa Mojsijem.

Idi k narodu i posvećuj ga danas i sutra! Neka narod opere odjeću svoju! Neka bude spreman za treći dan, jer će trećega dana יהוה sići na goru Sinaj naočigled svega naroda! (Izlazak 19:10-11)

I Mojsije je izveo narod iz logora da se sretnu sa Bogom, i stadoše u podnožiju planine. (Izlazak 19:17)

Kao kod drevnih Izareiljaca dolazimo pred Bogom u čistoj odeći.
Mi se identifikujemo sa kenasom- domom molitve mestom gde Bog obitava, zato dolazimo u kenasu samo u čistoj odeći.