Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 2 - Deset načela vere

Naši verski učitelji su nam postavili deset načela vere i svaki Karaita je dužan da ih zna:

1) Verujem  da je Večni Bog stvorio nebo i zemlju, i sve što je na zemlji i nebu.
2) Verujem da je Večni Bog bio, jeste i biće.
3) Verujem da je Večni Bog jedan.
4) Verujem da nam je Večni Bog poslao proroka Mojsija, koji je bio najveći od proroka.
5) Verujem da nam je Večni Bog dao Svetu Toru preko proroka Mojsija. 
6) Verujem da je Večni Bog obdario sve proroke koji su došli nakon Mojsija proročkim sposobnostima.
7) Verujem da svaki Karaita mora poznavati i čitati Toru i da svaki Karaita mora razumeti Toru.
8) Verujem da će Večni Bog vaskrsnuti mrtve na njegovom Danu suda.
9) Verujem da Večni Bog sudi pravedno i da će svako biti nagrađen i kažnjen prema svojim zaslugama.
10) Verujem da će Večni Bog poslati Mesiju iz doma Davidovog i da će on obnoviti svoje kraljevstvo.