Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 22 - Pravila za čitanje Sefer Tore i pravila za čitanje Haftore tokom praznika

Tokom Jom Terua čitamo: 

od 3.Moj. 19:1 pa do 3.Moj. 21:6 

Haftora je Joil 2:1 do Joil 3:5 

Prema egipatskoj tradiciji: 

od 3.Moj. 19:1 pa do 3.Moj. 20:27, a Haftora je od Joila 2:14 do Joila 4:21

 

Tokom prvog dana Sukot čitamo: 

od 3.Moj. 22:26 pa do 3.Moj. 23:44 

Haftora je Zaharija14:1 do Zaharija 14:21 

 

Tokom prvog dana Pesah čitamo: 

od 2.Moj. 12:14 pa do 2.Moj. 13:11 

Haftora je 2. Kraljevima 23:21 do 2. Kraljevima 23:28 

 

Tokom osmog dana Hag ha-Macot čitamo: 

od 2.Moj. 13:17 pa do 2.Moj. 15:27 

Haftora je Sudije 5:1 do Sudije 5:31 

 

Tokom Šavuot čitamo: 

od 2.Moj. 19:1 pa do 2.Moj. 20:26 

Haftora je Avakum 3:1 do Avakum 3:19