Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 32 - Zašto Karaiti ne veruju u Talmud

Pitanje:

Zašto Karaiti ne veruju u Talmud?

Odgovor:

Karaiti ne veruju da je Bog dao Mojsiju takozvanu usmenu Toru.
Karaiti ne veruju da je Mojsije uz pisanu Toru primio usmenu tradiciju ili drugo usmeno učenje.
Prorok Mojsije je u više navrata rekao da se pisani Zakon Tore mora čuvati.
  
Ništa ne dodajte k reči koju vam ja zapovedam, niti oduzmite od nje, da biste sačuvali zapovesti
יהוה Boga svog koje vam ja zapovedam. (5 Moj. 4:2)

Ako ne uzdržiš i ne ustvoriš sve reči ovog Zakona, koje su napisane u ovoj knjizi, ne bojeći se slavnog i strašnog imena יהוה Boga svog, (5 Moj. 28:58)

Kad napisa Mojsije reči ovoga Zakona u knjigu sve do kraja. (5 Moj. 31:24)

Kada je Mojsije zapisao Zakon (Toru), predao ga je sveštenicima i naredio starešinama Izraelovim:

Kad dođe sav Izrailj i stane pred יהוה Boga svojega na mestu koje izabere, čitaj ovaj Zakon pred svim Izrailjem da čuju, (5 Moj. 31:10-11)

Što vam god ja zapovedam sve držite i tvorite, niti što dodajte k tome ni oduzmite od toga. (5 Moj. 12:32)

Pamtite Zakon Mojsijev, sluge mog, kom sam dao na Horivu propise i zakone za sav Izrael. (Malahija 3:22)

Gorenavedeni odlomci jasno nam dokazuju da je Tora, koju je napisao prorok Mojsije na Božju zapovest, jedini kompaktan i nepodeljen Sveti Zakon i vera koju Karaiti ispovedaju.