Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 1 - Šta je religija, Tora, molitva, ...

Pitanje: Šta je religija?
Odgovor: Religija je: verovanje u Boga, držanje Zakona, vršenje molitava, držanje praznika, itd.

Pitanje: Kakvu religiju ispovedaju Karaiti?
Odgovor: Karaiti ispovedaju religiju koju je zapovedio Bog i koju je zapisao Mojsije u Tori.

Pitanje: Šta je Tora?
Odgovor: Tora je Mojsijevo petoknjižje.

Pitanje: Šta se opisuje u Tori?
Odgovor: Tora opisuje davanje Deset zapovesti na planini Sinaj, prosvetljenje naroda Izraela svetlošću istinske vere i zakona ljudskog suživota.

Pitanje: Šta je molitva?
Odgovor: Molitva je izražavanje naših unutrašnjih osećanja pred našim Tvorcem.

Pitanje: Kako se naša unutašnja osećanja izražavaju pred Bogom?
Odgovor: Naša unutrašnja osećanja se izražavaju preko: 1) veličanja Boga 2) zahvaljivanja Bogu za naše postojanje 3) molbi za oproštenje naših grehova 4) pokajanja za počinjena nepoštena dela 5) molbi Bogu za ono što nam treba 6) izražavanjem naše radosti i 7) žalosti.

Pitanje: Šta pokreće ljude da se mole Bogu?
Odgovor: To je spoljašnja božanska duhovnost koja se nalazi u čoveku i koja ga nagoni da uđe u molitvu pred Tvorcem.

Pitanje: Koliko moramo da se molimo i u koje vreme se molimo?
Odgovor: Molitva mora da se vrši pobožno, sa dubokim poštovanjem i u istini kao što piše:
יהוה je blizu svima koji ga prizivaju, svakome ko ga zazove u istini. On će ispuniti želju onih koji ga se boje. On će takođe čuti njihov vapaj i izbaviće ih. (Psalm 145:18-19)

Naši učitelji vere je odredio jutro i veče kao vreme za molitvu.

Pitanje: Da li je neophodno bogosluženje u kenasi (sinagogi)?
Odgovor: Da! U Drugoj Mojsijevoj knjizi piše: I neka mi naprave svetilište, da bih mogao boraviti među njima. (II Mojsijeva 25:8).

Prema ovoj zapovesti neophodno je imati svetilište - kenasu za bogosluženje, jer je originalni šator bio bogato ukrašen i veoma lep, kenasa mora da bude lepa i raskošna onoliko koliko je moguće i zato što Božje prisustvo boravi u kenasi, naša je dužnost da nam kenasa bude u skladu sa dubokim i svetim poštovanjem. 
U kenasi se vrši kolektivno bogosluženje i to ima uticaj na duše naroda koji se moli, i zato je neophodno učestvovati u kolektivnom bogosluženju što češće moguće.

Pitanje: Zašto se Karaiti mole prema (jugu)-istoku?
Odgovor: Molitva kralja Solomona kaže: Ako se vrate Tebi svim svojim srcem i svom svojom dušom u zemlji svojih neprijatelja koji su ih zarobili, i pomole se Tebi prema svojoj zemlji, koju si dao njihovim očevima, grad koji si izabrao i dom koji sam sagradio za Tvoje Ime. (1 Kraljevima 8:48)
Na osnovu ovog biblijskog teksta, naši učitelji vere su odredili pravac za molitvu prema Svetoj Zamlji koji je jugo-istok.
Hehal
היכל, koji sadrži Sefer Tora, pomaže nam da prepoznamo pravac za molitvu u kenasa.
Prostor ispred Hehala kraj (jugo)-istočnog zida je uređen za vođe kolektivnih molitava.

Naši učitelji vere su uspostavili običaj da izgovaramo ovu molitvu pre nego što uđemo u kenasu (sinagogu):

I u Tvojoj velikoj milosti, יהוה, ja ulazim u Tvoj dom, klanjam se u dubokom poštovanju pred Tvojim svetilištem, o יהוה, čuj i primi moje molitve.