Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 35 - Zašto su se naši preci nazivali Bnej Mikra ili Baalej Mikra i šta znači reč Karaim

Pitanje:

Zašto su se naši preci nazivali Bnej Mikra ili Baalej Mikra i šta znače te reči?

Odgovor:

Reč Bnej znači sinovi, reč Mikra znači Mojsijeva učenja ili ono što se čita, ili takođe Biblija (jevrejska).

Reči Bnej Mikra i Baalej Mikra označavaju pristalice Mojsijevog učenja zato što su naši preci ispovedali samo veru opisanu u jevrejskoj Bibliji, koju zovemo i Mikra

Pitanje:

Šta znači reč Karaim i kada naši preci, Bnej Mikra, postaju poznati kao Karaim?

Odgovor:

Kada su Mala Azija i Bliski istok bili pod vlašću Arapa, i kada je arapski bio glavni jezik, Bnej Mikra su nazvani po arapskoj reči karaijn (množina) / karaija (jednina). Ova arapska reč je postepeno zamenjena hebrejskom rečju karaim (množina) / karaj (jednina).  

I arapska i hebrejska reč znače čitanje (neko ko čita), ili takođe one koji veruju samo u Mojsijevo učenje - pisana Tora se takođe zove Mikra - jevrejska Biblija. 

Prema našoj tradiciji, naši preci Bnej Mikra su počeli da se nazivaju Karaim (približno u 10. veku, nakon što su Karaiti došli u Krim iz Svete Zemlje) - pristalice Mojsijevog učenja.

Pitanje:

Zašto se Karaiti nazivaju i Biblistima? 

Odgovor:

Karaiti se nazivaju Biblistima zato što izučavaju samo Bibliju, i zato što ne prihvataju verska uputstva koja nisu podržana od strane Biblije.

talm.jpg