Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 34 - Na čemu se temelji nezavisnost i odvojenost Karaita

Pitanje:

Na čemu se temelji nezavisnost i odvojenost Karaita?
 
Odgovor:

Nezavisnost i odvojenost Karaita se sastoji iz sledećeg:

1) Karaiti ne praktikuju brakove sa sledbenicima talmudizma, a ovo takođe podrazumeva i sledbenike ostalih religija.

2) Karaitski dom molitve - kenasa se razlikuje od sinagogue Talmudista, baš kao što se i karaitske molitve razlikuju od talmudističkih molitava.

3) Karaiti jedu meso sa mlečnim proizvodima, a ovo je strogo zabranjeno za Talmudiste. Rabini ovo strogo zabranjuju.

4) Talmudistima je zabranjeno da jedu hranu koju su spremili Karaiti.

5) Talmudisti u direktnoj suprotnosti u odnosu na Karaite slave praznike koji se ne spominju u Bibliji, kao što su Hanuka i Lag BaOmer.

6) Talmudisti nasuprot Karaitima drže postove koji se ne pominju u Bibliji, kao što su post 17. tamuza i post 9. ava (Tiša Beav).

7) Karaiti salve samo praznik Sedmica - Šavuot u nedelju, zato što piše: na dan posle dana od odmora (Šabat). Talmudisti  slave praznik Sedmica na razne dane u nedelji.

8) Karaiti za razliku od pristalica talmudizma skave praznike samo jedan dan, tačnije samo dan na koji pada praznik prema posmatranju mladog meseca ili prema datumu koji se određuje po unapred izračunatom karaitskom kalendaru.
Talmudisti slave neke praznike dva dana, druge samo na dane koje su odredili njihovi rabini, na primer, Pasha po rabinima Talmudista ne može pasti na ponedeljak, sredu ili petak.

9) Karaiti sahranjuju preminule u kovčezima, koji su spojeni ekserima, nasuprot pristalicama talmudizma koji prema rabinskoj knjizi Jore dea (Put znanja) - traktat ilhot kevura, paragraf 362, ne ukopavaju preminule u kovčezima, nego ih spuštaju u raku leđima na zemlju i pokrivaju telo sa strana i vrha daskama.

10) Neprimereno je prisustvovati obredima Talmudista kao što su tašlih, kaparot i tefilin.

11) Gorepomenute činjenice priznaju čak i Talmudisti, na primer, jevrejski učenjak Kliačko u svojoj knjizi o tumačenju jevrejskog zakona na strani 121 piše: Karaitska sekta nema nikakve veze sa pristalicama talmudizma. L. M. Šahraj u svojoj knjizi Istorija Izraela (Br. 4 str. 27) piše: Talmudisti su na karaite bacili kletvu (herem). Karaizam se ispostavio korisnim, zato što opet budi ljubav i želju da se predaje i izučava Biblija koju su Talmudisti gurnuli u drugi plan.

Učenjak priznaje da Karaiti bave samo Biblijom i zato sebe nazivaju Karaim, a i drugi ih takođe nazivaju tim imenom.