Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 23 - Karaitski običaji i ceremonije

Nije moguće postaviti za karaitskog sveštenika čoveka koji ima mum (מוּם) - telesnu manu.

Nije moguće venčati se osobom koja je druge vere. 

Razvod je dopustiv u sledećim slučajevima: 1) oba supružnika se slažu s razvodom, 2) razvod je zbog zakonskih razloga ili 3) ako miran suživot nije moguć.

Ako se Karaita zakune, mora imati pokrivalo i mora uprti prstom uvis, što simboliše verovanje u jednog Boga. Zakletva se mora izgovoriti jasno i glasno. 

Ako se Karaita zaklinje u kenasi (sinagogi), istupa pred Sefer Tora i govori jasno i glasno reči zakletve, nakon izjavljivanja zakletve ljubi Sefer Tora.

Svaki Karaita  mora biti svestan da lažno zaklinjanje na sudu ili u kenasi zaslužuje strogu i neumoljivu kaznu. 
 
Karaitima nije dozvoljeno da kolju stoku sa manom ili stoku koja je bremenita ili bolesna.
Takođe je zabranjeno jesti meso falične, bremenite i bolesne stoke.

Jedini način na koji se stoka i ptice smeju klati je prerezivanjem vratova, nijedan drugi metod klanja nije dozvoljen.