Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stranica 16 - Hodeš - Mesec

Prema karaitskoj doktrini početak meseca - Roš Hodeš određuje se porema vidljivosti Meseca na horizontu, kada je mlad mesec postaje vidljiv golim okom.

U vreme postojanja Hrama, Izarelci su na ovaj praznik prinosili žrtve, iz tog razloga na ovaj praznik imamo posebne molitve.

Svaka godina ima 12 meseci osim prestupne koja ima 13 meseci.

Evo meseca - prvi mesec - Tišri, drugi mesec - Hešvan, treći mesec - Kislev, četvrti mesec - Tevet, peti mesec - Ševat,  šesti mesec - Adar, sedmi mesec - Nisan, osmi mesec - Ijar, devet mesec - Sivan,  deseti mesec - Tamuz, jedanaesti mesec - Av, dvanesti mesec - Elul i trinaesti mesec va-Adar.

U Tori se nalaze ova imena za mesece ali su numerirani na pr. - prvi mesec, drugi mesec, treći mesec, itd.

Prvi mesec u godini kada su naši preci izašli iz Egipta je mesec Aviv, sada poznat kao mesec Nisan; u Tanahu, u knjizi o Kraljevima možemo pronaći vrste imena za mesece: u drugom mesecu Ziv - koji je sada poznat kao Ijar.
U sedmom mesecu Etanim koji je sada poznat kao mesec Tišri; i Bul koji je sada poznat kao mesec Hešvan.

Meseci koji imaju 30 dana, nazivaju se potpuni meseci.
 
Oni koji imaju 29 dana nazivaju se nepotpuni meseci.