Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starnica 20 - Poslednji dan Sukot

Mi slavimo poslednji dan - Sukot u kenasi na ovaj način:

Posle službe 22 dana sedmog meseca, odnosno 8 dana od dana Sukota, Hazan uzima Sefer Tora iz hehal i pročita paraša Vezot habraha do dela Vajaal Moše to znači od 5 Mojsijeve 33:1 do 5 Mojsijeve 34:1.

Nakon toga Hazan dolazi do Tore (tokom ovog vremena cela zajednica peva pesmu Kelil jofi atšili) jedan mladić oblači talit, ovaj mladić se zove - Hatan Vajaal חָתָן וַיַּעַל .

Hatan Vajaal čita od Vajaal Moše do kraja Tore - to jest od 5 Mojsijeve 34:1 do 34:12, zatim uzima Sefer Tora u ruke i staje na stranu.

Hazan uzima još jedan Sefer Tora iz hehala, i kada zajednica peva Jedidi sim sevara i Jah leha šira vetimra, dolazi još jedan mladić koji nosi tallit, taj mladić je poznat kao Hatan Berešiit חָתָן בְּרֵאשִׁית.

Hatan Berešiit čita Sefer Tora od 1 Mojsijeve 1:1 do 1 Mojsijeve 2:4, uzima Sefer Tora u naručije i staje po strani.

U međuvremenu šamaš stoji u sredini kenase pored malog stola koji je poznat pod imenom duhan.

Hazan dolazi do hehala, otvara ga i poziva najstarije članove zajednice te im daje Sefer Tore.
Hazan takođe drži Sefer Tora.

Zatim svi obilaze oko stočića sa svitcima i pevaju pesme obožavanja Bogu i pesme zahvaljivanja Bogu na Tori. 
Ostali članovi zajednice postepeno preuzimaju svitke od njih i nakon toga svi obilaze oko stola sa Sefer Tora sedam puta, a zatim hazan vraća sve Sefer Tore u hehal.

Hatan Vajaal i Hatan Berešiit sede na stolicam sa Sefer Tora, i ljudi čitaju od 1 Kraljevima 8:54 do 1 Kraljevima 8:66.
Nakon čitanja haftora, hazan uzima Sefer Tora od Hatan Vajaal i Hatan Berešiit i stavlja ih nazad u hehal.
Onda čitamo molitvu Bogu, zahvaljuje što smo preživeli u dobrom zdravlju do današnjeg dana i blagosilja zajednicu.
Služba se završava i vernici odlaze svojim kućama.