Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 38 - Odlomak iz godišnjeg izveštaja Carske javne biblioteke u Sankt Peterburgu, 1862

U godišnjem izveštaju Carske javne biblioteke u Sankt Peterburgu, iz 1862. godine, možemo pročitati ovaj članak:

U 1862. godini nabavljena su dela Abrahama Firkoviča. 
Ova kupovina je izazvala oduševljenje među stručnjacima, ova kupovina je pozitivno ocenjena od strane čuvenih paleografa i izdavača biblijskih tekstova - profesora Konstantina von Tišendorfa iz Lajpciga i takođe akademika Dorna, glavnog bibliotekara Bekera. 
Profesor Sankt Peterburg Univerziteta, semitolog Hvolson je takođe pozitivno ocenio ovu kupovinu na Ruskoj akademiji nauka.

firk.jpg


Haham Abraham ben Samuel Firkovič

Stručnjaci su prepoznali visoku naučnu vrednost zbirke. 
Po mišljenju naučnika, ne postoji slična zbirka.

Zbirka sadrži:

47 svitaka Tore načinjenih od kože i pergamenta

77 knjiga Svetog Pisma

23 prevoda Svetog Pisma na različitim istočnim jezicima

272 spisa karaitskih učenjaka

523 rabanitskih spisa 

250 različitih dekreta, istorijskih pisama i članaka

300 dokumenata koji se odnose Karaite Ruskog carstva

722 hebrejska natpisa sa karaitskih nadgrobnih spomenika iz Krima, Kavkaza, Svete zemlje i ostalih mesta zabeleženih fotografijom ili korišćenjem otisaka prstiju na hartiji.


PS: 
Bilo bi vrlo korisno ako bi se neki karaitski mladići posvetili izučavanju karaitske literature i postali članovi Akademije istočnih jezika, arapskog, haldejskog i hebrejskog odeljenja. 
Bilo bi od velike usluge za svoj narod i pomoglo bi oživljavanju ideja karaizma. 
To bi bacilo novo svetlo na karaitsku literaturu i obnovilo bi ideje karaitskih učenjaka iz Egipta, Svete zemlje i Sirije (koji su pisali na arapskim i haldejskim jezicima). 
Iz gorepomenutog teksta je očigledno koliko mnogo izvora postoji koji se odnose na Karaite, a koji su dostupni u carističkoj javnoj biblioteci.

Karaitska mladosti! Voli svoj narod i ne osuđuj svoju literaturu! Pritekni u pomoć svom narodu! Izučavaj istočne jezike na Univerzitetu, postanite orijentalisti! Postanite avangarda slave karaitskog naroda!